De Tondel

De Tondel

De Tondel

De Tondel

De Tondel biedt begeleiding, training, onderwijs, coaching, natuurbeleving en therapie voor (psycho)sociale en/of emotionele hulpvragen.

Confucius heeft ooit een bekende uitspraak gedaan: ‘Vertel mij iets en ik vergeet het, laat mij iets zien en ik onthoud het, laat mij iets doen en ik begrijp het’.

Volgens deze methode gaan wij te werk. Door gebruik te maken van een professioneel team, ervaringsdeskundigen en de natuur leren wij uw kind vaardigheden aan, altijd in samenwerking met de ouders/verzorgers en school, om uiteindelijk die aangeleerde vaardigheden in te zetten in de maatschappij. Zo werken we preventief om uitval in het onderwijs en de maatschappij te voorkomen.

Werkwijze en visie De Tondel
De Tondel biedt zorg en educatie aan vanuit ervaringsleren. De meest ideale situatie hiervoor is een omgeving buiten de voorspelbare leeromgeving, met een fysieke uitdaging. De oordeel-loze omgeving is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we ons veilig genoeg voelen om onszelf te laten zien. Bij activiteiten in het ervaringsleren komen allerlei diverse competenties aan bod. Door bewustwording van wat je denkt en voelt, maakt dat je zicht heb op keuzes die je kan maken en op die manier ook zelf je leven kan beïnvloeden. Voor een succesvolle schoolloopbaan biedt de Tondel het leren-leren aan door middel van natuureducatie, waarbij competenties zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en doorzetten worden versterkt.  Het leren en de werkhouding worden op deze manier positief beïnvloed. De motivatie en het zelfvertrouwen worden vergroot. Wanneer namelijk al onze zintuigen worden geprikkeld, wordt de ervaring en het aangeleerde aantoonbaar en concreet. En wanneer kennis samenhangt met onze eigen ervaringen, het liefst gedeeld met anderen, krijgt het meer waarde en blijft het makkelijker om te onthouden.

Activiteiten in en met de natuur:
–  Vuur maken
–  Shelter bouwen
–  Eigen eten verzamelen en bereiden (voedsel uit de natuur)
–  Boogschieten
–  Sporen zoeken
–  Sport en spel
–  Klimmen
–  Kanoën
–  Hicken
–  Crafting (touw twijnen, houtsnijwerk, vuursteen slaan, gereedschappen maken, smeden)

Het eindproduct als middel, de reis als doel. Dat is de werkwijze van De Tondel. Binnen de activiteiten die zullen worden aangeboden (hierboven aantal genoemd) wordt er gewerkt aan een tal van vaardigheden, zowel op sociaal als cognitief gebied. Ook biedt De Tondel een grote variatie aan activiteiten in de natuur. 

Alle activiteiten staan in het teken van Bushcraft. Bij Bushcraft gaat het om het kunnen leven in en met de natuur. Daarbij maak je gebruik van alles wat de natuur te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan een vuur maken, een shelter bouwen en voedsel vinden.

De Tondel, dat is “learning by nature”!

Partners