Zorg

Confucius heeft ooit een bekende uitspraak gedaan: ‘Vertel mij iets en ik vergeet het, laat mij iets zien en ik onthoud het, laat mij iets doen en ik begrijp het’.

Volgens deze methode gaan wij te werk. Door gebruik te maken van een professioneel team, ervaringsdeskundigen en de natuur leren wij uw kind vaardigheden aan, altijd in samenwerking met de ouders/verzorgers en school, om uiteindelijk die aangeleerde vaardigheden in te zetten in de maatschappij. Zo werken we preventief om uitval in het onderwijs en de maatschappij te voorkomen.

Het werkgebied:
– ADHD
– ADD
– ASS
– PDD
– NOS
– Asperger
– Angst stoornissen
– Faalangst
– Hoog gevoeligheid(HSP)
– Burn out

Ook werken we met kinderen die om wat voor reden dan ook, uitvallen in het onderwijs.

Werkwijze en visie De Tondel
De Tondel biedt zorg aan vanuit ervaringsleren. De meest ideale situatie hiervoor is een omgeving buiten de voorspelbare leeromgeving, met een fysieke uitdaging. De oordeel-loze omgeving is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we ons veilig genoeg voelen om onszelf te laten zien. Bij activiteiten in het ervaringsleren komen allerlei diverse competenties aan bod. Door bewustwording van wat je denkt en voelt, maakt dat je zicht heb op keuzes die je kan maken en op die manier ook zelf je leven kan beïnvloeden. Voor een succesvolle schoolloopbaan biedt de Tondel het leren-leren aan door middel van natuureducatie, waarbij competenties zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en doorzetten worden versterkt.  Het leren en de werkhouding worden op deze manier positief beïnvloed. De motivatie en het zelfvertrouwen worden vergroot. Wanneer namelijk al onze zintuigen worden geprikkeld, wordt de ervaring en het aangeleerde aantoonbaar en concreet. En wanneer kennis samenhangt met onze eigen ervaringen, het liefst gedeeld met anderen, krijgt het meer waarde en blijft het makkelijker om te onthouden.